Niektoré špecifické návrhy architektúry vyžadujú osobitý prístup a riešenie. Pre perforácie, ukončenia fasády, výstupky a pod. máme pripravené technické riešenia a detaily. Tento dlhoročný praxou overený systém je vám k dispozícii. Každý projekt vám pred realizáciou skontrolujeme.

Menu