Naša podpora

Kalkulácia fasády a optimalizácia odpadu

Uľahčíme vám prácu a pre architektonické riešenie fasády navrhneme najoptimálnejšie využitie fasádnych panelov tak, aby bol odpad minimálny a celá fasáda sa odpadom nepredražila. Spracujeme presný výpočet, koľko panelov a príslušenstva k panelom je pre vašu fasádu potrebné. Kalkulácia bude obsahovať všetky položky vrátane dopravy na stavenisko.

Pripravíme vám optimalizáciu vášho návrhu fasády, aby ste mali presnú predstavu o jeho hospodárnosti. V prípade nepriaznivého výsledku hospodárnosti, navrhneme riešenie použitia jednotlivých fasádnych dosiek, tak aby sa zachovala jedinečnosť architektonického riešenia a zároveň bolo toto riešenie šetrné k finančným nárokom.

Detaily

Niektoré špecifické návrhy architektúry vyžadujú osobitý prístup a riešenie. Pre perforácie, ukončenia fasády, výstupky a pod. máme pripravené technické riešenia a detaily. Tento dlhoročný praxou overený systém je vám k dispozícii. Každý projekt vám pred realizáciou skontrolujeme.

Školenie montáže

Spoločnosť, ktorá bude realizovať samotnú montáž tejto exkluzívnej odvetranej fasády má k dispozícii bezplatné školenie v slovinskom tréningovom centre SWISSPEARL® v meste Anhovo.

V tomto profesionálnom tréningovom centre si osvojí montáž dosiek a každého detailu pod dohľadom odborníkov priamo v praxi. Po absolvovaní školenia získa realizátor európsky certifikát, ktorý ho oprávňuje na montáž tejto fasády v celej Európe.

Logistika

O celý priebeh dodávky sa postará náš back office tím. Káždý krok máte pod vašou kontrolou od objednávky cez dovoz, preclenie až po odovzdanie fasádych dosiek na stavbe.

Kontrola priebehu stavby

Budeme na stavbe od okamihu namontovania prvej fasádnej dosky, priebežne pri celej montáži až po jej odovzdanie. Sme pripravení poskytnúť odborné poradenstvo a riešenia aj v prípade ak sa pri montáži vyskytnú neočakávané situácie.

Záruky

Na fasádne panely SWISSPEARL® je poskytovaná 10 ročná záruka priamo švajčiarskym výrobcom panelov spoločnosťou SWISSPEARL®. Záruka platí pri dodržaní technických manuálov a použití originálnych kotviacich prvkov.