MOŽNOSTI PRE REALIZÁTOROV

“Pracujte pre tých najlepších”

Podpora počas celej realizácie.

Pri práci so systémom odvetranej fasády SWISSPEARL® máte našu plnú podporu. Od momentu objednávky až po odovzdanie stavby.

Aby ste si boli istý, že svoju prácu na fasáde zvládnete, poskytneme vám bezplatné zaškolenie k materiálom a samotnému systému v tréningovom centre spoločnosti SWISSPEARL®. Oboznámime vás s doskami SWISSPEARL®, vyskúšate si ich praktickú montáž, poskytneme vám teoretické podklady a poznatky.

Po úspešnom absolvovaní zaškolenia sa stanete našim certifikovaným partnerom pre prácu s fásádnym systémom SWISSPEARL®.

SWISSPEARL®

„Fasáda je vyjadrujúcim prvkom každej stavby.
Vytvára prvý a trvalý dojem.“